Tin tức

Tiệm Giới Hạn Mua Tuần (06.03-12.03)

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

-- TIỆM MUA GIỚI HẠN TUẦN (06.03-12.03) --

--- Giao diện sự kiện Tiệm Mua Giới Hạn Tuần ---

Thời Gian

  • Bắt đầu: 0h00 ngày 06.03.2018
  • Kết thúc: 23h59 ngày 12.03.2018

Quy Tắc

  • Trong thời gian sự kiện, mở bán các loại vật phẩm giới hạn trong bảng dưới.
  • Sau khi đã mua hết số lượng giới hạn tương ứng từng loại vật phẩm sẽ không mở lại.

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.