Tin tức

[Thông Báo] Bảo trì hệ thống nạp thẻ

-= THÔNG BÁO BẢO TRÌ KÊNH NẠP =-

Để tiến hành nâng cấp hệ thống kênh nạp Gem, Hội Đồng Thiên Sứ sẽ bảo trì ngắn hạn kênh nạp dưới đây.

  • Thời gian bảo trì (dự kiến): 
    • Bắt đầu:  03h00 thứ 4, ngày 12/12/2018.
    • Kết thúc: 04h00 thứ 4, ngày 12/12/2018.
  • Lưu ý:
    • Trong thời gian bảo trì, các Mutizen không thể sử dụng kênh nạp trên để nạp Gem vào game.
    • Sau khi bảo trì hoàn tất, kênh nạp trên sẽ hoạt động bình thường.

Hội Đồng Thiên Sứ xin cám ơn các Mutizen đã thông cảm cho sự bất tiện này!