Tin tức

Sự Kiện Mừng Lễ (05.10)

-= SỰ KIỆN MỪNG LỄ (05.10)=--

Nạp Nhỏ Thưởng To

  • Trong thời gian sự kiện, nạp Gem bất kỳ có thể nhận tất cả phần thưởng.

Pháo Nổ Giòn Tan

  • Trong thời gian sự kiện, tiến hành mua và đốt pháo để có cơ hội trúng được nhiều phần thưởng cực kỳ hấp dẫn.

Đổi Trang Sức VIP

  • Trong thời gian sự kiện, tiến hành tích lũy 4 trang sức (Dây Chuyền/Nhẫn) hoàn hảo 1 dòng thuộc tính bất kỳ để đổi thành trang sức hoàn hảo 2 dòng thuộc tính.

Thiên Sứ Giáng Lâm

  • Trong thời gian sự kiện, tích lũy tiêu phí đạt từ 30,000 Gem trở lên, có thể vào Bảng xếp hạng Tiêu Phí.

Lưu ý

  • Tiêu Phí được tính để tham gia sự kiện: Mua vật phẩm từ SHOP, tham gia các sự kiện có tiêu phí Gem khác, KHÔNG tính giao dịch Gem trên Chợ.
  • Phần thưởng Rương Như Ý sẽ thay đổi theo cấp thế giới

Mừng Lễ - Vui Cả Ngày

  • Trong thời gian sự kiện, tiến hành tham gia các hoạt động trong yêu cầu của sự kiện để tích lũy điểm. Điểm đạt yêu cầu có thể nhận thưởng tương ứng.

Niềm Vui x2

  • Trong thời gian sự kiện, diệt quái ở bản đồ luyện cấp, Lục Địa Kỳ Tích sẽ được x2 Kinh Nghiệm (EXP) nhận được.