Tin tức

Nạp Tích Lũy Nhận Thưởng (17/11-18/11)

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

Cách Tham Gia

  • Thời gian sự kiện : 0h00 17/11/2018 đến 23h59 18/11/2018
  • Trong thời gian sự kiện, tổng nạp tích lũy:
   • Đạt mức 2,000 Gem nhận quà tương ứng (tối đa 5 lần).
   • Đạt mức 5,000 Gem nhận quà tương ứng (tối đa 5 lần).
   • Đạt mức 20,000 Gem nhận quà tương ứng (không giới hạn số lần nhận).
   • Đạt mức 50,000 Gem nhận quà tương ứng (tối đa 2 lần).
   • Đặc biệt: khi đạt mức 5,000 Gem và 20,000 Gem lần đầu tiên trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ được nhận thêm 1 code thưởng tương ứng với mỗi mốc.
  • Ví dụ:
   • Nạp đạt 5,000 Gem = tổng 4 gói phần thưởng = nhận 4 mã code (2 code gói 2000 Gem, 1 code gói 5000 Gem và 1 code quà tặng 5,000 Gem).
   • Nạp đạt 10,000 Gem = tổng 8 gói phần thưởng = nhận 8 mã code (5 code gói 2000 Gem, 2 code gói 5000 Gem và 1 code quà tặng 5,000 Gem).
   • Nạp đạt 20,000 Gem = tổng 11 gói phần thưởng = nhận 12 mã code (5 code gói 2000 Gem, 4 code gói 5000 Gem, 1 code gói 20,000 Gem, 1 code quà tặng 5,000 Gem).
   • Nạp đạt 50,000 Gem = tổng 14 gói phần thưởng = nhận 14 mã code (5 code gói 2000 Gem, 5 code gói 5000 Gem, 2 code gói 20,000 Gem, 1 code quà tặng 5,000 Gem và 1 code quà tặng 40,000 Gem).
Gói Quà Nạp Tích Lũy 5,000 Gem nhận thêm (Nhận tối đa 1 lần)
Gói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
Thuốc EXP Linh Sủng999Không khóa
Thuốc EXP Linh Sủng999Không khóa
Thuốc EXP Linh Sủng999Không khóa
Thuốc x12 EXP-Thường10Không khóa
Thuốc x12 EXP-Cao10Không khóa
Thuốc x12 EXP-Siêu10Không khóa
Sách Cường Hóa Linh Sủng-Sơ5Không khóa
Sách Cường Hóa Năng Lượng1Không khóa
Gói Quà Nạp Tích Lũy 40,000 Gem nhận thêm (Nhận tối đa 1 lần)
Gói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
Trứng Linh Sủng Thánh Sư1Không khóa
Đá Luyện Hóa10Không khóa
Sách Cường Hóa Linh Sủng-Trung5Không khóa
Sách Cường Hóa Linh Sủng-Cao5Không khóa
Mảnh Ma Thuật Chinh Phục20Không khóa
Đá Phạn Tinh10Không khóa
Đá Tinh Trâm10Không khóa
Ấn Chân Ngôn10Không khóa
Gói Quà Nạp Tích Lũy 2,000 Gem (Nhận tối đa 5 lần)
Gói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
Thánh-Tinh Phách30Không khóa
Đá Tinh Luyện Thần Khí999Không khóa
Đồng Đen20Không khóa
Gỗ Trinh Nam100Không khóa
Bụi Ma-Cao2Không khóa
Thuốc x10 EXP-Thường10Không khóa
Thuốc x10 EXP-Cao10Không khóa
Thuốc x10 EXP-Siêu10Không khóa
 • Thời gian trao thưởng: 10h00 19/11/2018 đến 23h59 20/11/2018.
 • Thời gian ghi nhận hỗ trợ: 10h00 ngày 21/11/2018 đến 23h59 ngày 22/11/2018.
 • Thời gian tiến hành hỗ trợ: 10h00 đến 23h59 ngày 23/11/2018.
 • Sau thời gian trên các yêu cầu gửi về sẽ không hỗ trợ nữa.

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.