Tin tức

Nạp Tích Lũy Nhận Thưởng (15.03-16.03)

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

Cách Tham Gia

  • Thời gian sự kiện : Từ 0h00 ngày 15/03/2018 đến 23h59 ngày 16/03/2018.
  • Trong thời gian sự kiện, tổng nạp tích lũy:
   • Đạt mức 5,000 Gem sẽ nhận gói quà tương ứng (tối đa 2 lần).
   • Đạt mức 20,000 Gem sẽ nhận gói quà tương ứng (tối đa 5 lần).
   • Đạt mức 50,000 Gem sẽ nhận gói quà tương ứng (tối đa 5 lần).
   • Đạt mức 100,000 Gem sẽ nhận gói quà tương ứng (tối đa 2 lần).
   • Đạt mức 250,000 Gem sẽ nhận gói quà tương ứng (tối đa 2 lần).
  • Ví dụ:
   • Đạt mức 5,000 Gem = tổng 1 gói phần thưởng = nhận 1 mã CODE gói 5000 Gem.
   • Đạt mức 20,000 Gem = tổng 3 gói phần thưởng = nhận 3 mã CODE (2 code gói 5000 Gem và 1 code gói 20,000 Gem).
   • Đạt mức 50,000 Gem = tổng 5 gói phần thưởng = nhận 5 mã code (2 code gói 5000 Gem, 2 code gói 20,000 Gem và 1 code gói 50,000 Gem).
   • Đạt mức 100,000 Gem = tổng 10 gói phần thưởng = nhận 10 mã code (2 code gói 5000 Gem, 5 code gói 20,000 Gem, 2 code gói 50,000 Gem và 1 code gói 100,000 Gem).
   • Đạt mức 250,000 Gem = tổng 15 gói phần thưởng = nhận 15 mã code (2 code gói 5000 Gem, 5 code gói 20,000 Gem, 5 code gói 50,000 Gem, 2 code gói 100,000 Gem và 1 code gói 250,000 Gem).
   • Đạt mức 500,000 Gem = tổng 16 gói phần thưởng = nhận 16 mã code (2 code gói 5000 Gem, 5 code gói 20,000 Gem, 5 code gói 50,000 Gem, 2 code gói 100,000 Gem và 2 code gói 250,000 Gem).
Gói Quà Nạp Tích Lũy 5,000 Gem
Gói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
Thánh-Tinh Phách10Không Khóa
Bạc Sắt10Không Khóa
Đồng đen10Không Khóa
Đá Phạn Tinh1Không Khóa
Gỗ Trinh Nam5Không Khóa
Ngọc Tấn Công Lv51Không Khóa
Không Thể Giao Dịch
 • Thời gian trao thưởng: Từ 0h00 đến 23h59 ngày 17/03/2018.
 • Hình thức trao thưởng: Sẽ có hướng dẫn cụ thể cách nhận code tại trang chủ sau.
 • Thời gian ghi nhận hỗ trợ: Từ 8h00 ngày 19/03/2018 đến 23h59 ngày 20/03/2018.
 • Thời gian tiến hành hỗ trợ: Từ 8h00 ngày 21/03/2018 đến 23h59 ngày 22/03/2018.
 • Sau thời gian trên các yêu cầu gửi về sẽ không hỗ trợ nữa.

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.