Tin tức

Nạp Tích Lũy Nhận Thưởng (06/10-07/10)

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

Cách Tham Gia

  • Thời gian sự kiện : 0h00 ngày 06/10/2018 đến 23h59 ngày 07/10/2018
  • Trong thời gian sự kiện, tổng nạp tích lũy:
   • Đạt mức 2,000 Gem nhận quà tương ứng (tối đa 5 lần).
   • Đạt mức 5,000 Gem nhận quà tương ứng (tối đa 5 lần).
   • Đạt mức 20,000 Gem nhận quà tương ứng (không giới hạn số lần nhận).
   • Đạt mức 50,000 Gem nhận quà tương ứng (tối đa 2 lần).
   • Đặc biệt: khi đạt mức 5,000 Gem và 20,000 Gem lần đầu tiên trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ được nhận thêm 1 code thưởng tương ứng với mỗi mốc.
  • Ví dụ:
   • Nạp đạt 5,000 Gem = tổng 4 gói phần thưởng = nhận 4 mã code (2 code gói 2000 Gem, 1 code gói 5000 Gem và 1 code quà tặng 5,000 Gem).
   • Nạp đạt 10,000 Gem = tổng 8 gói phần thưởng = nhận 8 mã code (5 code gói 2000 Gem, 2 code gói 5000 Gem và 1 code quà tặng 5,000 Gem).
   • Nạp đạt 20,000 Gem = tổng 12 gói phần thưởng = nhận 12 mã code (5 code gói 2000 Gem, 4 code gói 5000 Gem, 1 code gói 20,000 Gem, 1 code quà tặng 5,000 Gem và 1 code quà tặng 20,000 Gem).
   • Nạp đạt 50,000 Gem = tổng 14 gói phần thưởng = nhận 14 mã code (5 code gói 2000 Gem, 5 code gói 5000 Gem, 2 code gói 20,000 Gem, 1 code quà tặng 5,000 Gem và 1 code quà tặng 20,000 Gem).
Gói Quà Nạp Tích Lũy 5,000 Gem nhận thêm (Nhận tối đa 1 lần)
Gói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
Hổ Dũng Mảnh3Không khóa
Mảnh Sách Tấn Công60Không khóa
Mảnh Sách Anh Dũng30Không khóa
Mảnh Sách Ma Pháp10Không khóa
Thuốc x12 EXP-Thường10Không khóa
Thuốc x12 EXP-Cao10Không khóa
Thuốc x12 EXP-Siêu10Không khóa
Rương Vạn Sự Đại Cát
(nhận: Đấu hồn*2000 + 1 Ấn Chân Ngôn)
5Không khóa
Gói Quà Nạp Tích Lũy 20,000 Gem nhận thêm (Nhận tối đa 1 lần)
Gói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
Vòng Sáng - Dê Vui Vẻ
(Công +10000/Thủ +5000/HP +60000
+10% Công/Thủ/HP của tất cả vòng sáng)
1Không khóa
Thẻ Đổi Chủng Tộc1Không khóa
Mảnh Sách Tấn Công80Không khóa
Mảnh Sách Anh Dũng40Không khóa
Mảnh Sách Ma Pháp20Không khóa
Đá Phạn Tinh5Không khóa
Đá Tinh Trâm5Không khóa
Ấn Chân Ngôn5Không khóa
Gói Quà Nạp Tích Lũy 2,000 Gem (Nhận tối đa 5 lần)
Gói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
Thánh-Tinh Phách20Không khóa
Đá Tinh Luyện Thần Khí999Không khóa
Đồng Đen20Không khóa
Gỗ Trinh Nam100Không khóa
Bụi Ma-Cao2Không khóa
Thuốc x10 EXP-Thường10Không khóa
Thuốc x10 EXP-Cao10Không khóa
Thuốc x10 EXP-Siêu10Không khóa
 • Thời gian trao thưởng: 10h00 ngày 08/10/2018 đến 23h59 ngày 09/10/2018.
 • Thời gian ghi nhận hỗ trợ: 10h00 ngày 10/10/2018 đến 23h59 ngày 11/10/2018.
 • Thời gian tiến hành hỗ trợ: 10h00 đến 23h59 ngày 12/10/2018.
 • Sau thời gian trên các yêu cầu gửi về sẽ không hỗ trợ nữa.

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.