Tin tức

Nạp Tích Lũy Nhận Thưởng (05.08)

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

Cách Tham Gia

  • Thời gian sự kiện : 0h00 - 23h59 ngày 05/08/2018
  • Trong thời gian sự kiện, tổng nạp tích lũy:
   • Đạt mức 2,000 Gem nhận quà tương ứng (tối đa 5 lần).
   • Đạt mức 5,000 Gem nhận quà tương ứng (tối đa 5 lần).
   • Đạt mức 30,000 Gem nhận quà tương ứng (không giới hạn số lần nhận).
   • Đạt mức 60,000 Gem nhận quà tương ứng (tối đa 2 lần).
   • Đặc biệt: khi đạt mức 5,000 Gem và 50,000 Gem lần đầu tiên trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ được nhận thêm 1 code thưởng tương ứng với mỗi mốc.
  • Ví dụ:
   • Nạp đạt 10,000 Gem = tổng 5 gói phần thưởng = nhận 5 mã CODE (2 code gói 2000 Gem, 2 code gói 5,000 Gem và 1 Code Quà Tặng 5,000 Gem).
   • Nạp đạt 30,000 Gem = tổng 9 gói phần thưởng = nhận 9 mã CODE (2 code gói 2000 Gem, 5 code gói 5,000 Gem, 1 code gói 30,000 Gem và 1 Code Quà Tặng 5,000 Gem).
   • Nạp đạt 60,000 Gem = tổng 12 gói phần thưởng = nhận 12 mã CODE (2 code gói 2000 Gem, 5 code gói 5,000 Gem, 2 code gói 30,000 Gem, 1 code gói 60,000 Gem, 1 Code Quà Tặng 5,000 Gem và 1 Code Quà Tặng 50,000 Gem).
   • Nạp đạt 90,000 Gem = tổng 13 gói phần thưởng = nhận 13 mã CODE (2 code gói 2000 Gem, 5 code gói 5,000 Gem, 3 code gói 30,000 Gem, 1 code gói 60,000 Gem, 1 Code Quà Tặng 5,000 Gem và 1 Code Quà Tặng 50,000 Gem).
   • Nạp đạt 120,000 Gem = tổng 15 gói phần thưởng = nhận 15 mã CODE (2 code gói 2000 Gem, 5 code gói 5,000 Gem, 4 code gói 30,000 Gem, 2 code gói 60,000 Gem, 1 Code Quà Tặng 5,000 Gem và 1 Code Quà Tặng 50,000 Gem).
Gói Quà Nạp Tích Lũy 5,000 Gem nhận thêm (Nhận tối đa 1 lần)
Gói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
Chuột Nhanh Nhẹn
(Tấn công +690 / Phòng Thủ +345 / HP +4140)
1Không Khóa
Mảnh Sách Tấn Công30Không Khóa
Mảnh Sách Anh Dũng10Không Khóa
Thuốc x12 EXP-Thường5Không Khóa
Thuốc x12 EXP-Cao5Không Khóa
Thuốc x12 EXP-Siêu5Không Khóa
Hộp Cánh Lv5-Cực1Không Khóa
Đấu Hồn5,000Không Khóa
Gói Quà Nạp Tích Lũy 50,000 Gem nhận thêm (Nhận tối đa 1 lần)
Gói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
Chó Săn1Không Khóa
Mảnh Sách Tấn Công100Không Khóa
Mảnh Sách Anh Dũng60Không Khóa
Mảnh Sách Ma Pháp30Không Khóa
Đá Phạn Tinh20Không Khóa
Đá Tinh Trâm20Không Khóa
Ấn Chân Ngôn20Không Khóa
Gói Quà Nạp Tích Lũy 2,000 Gem (Nhận tối đa 5 lần)
Gói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
Nhẫn Biến Hình Niên Thú Bảo Bảo1Không Khóa
Rương Trang Bị Nguyên Tố Sử Thi Bậc 102Không Khóa
Rương Gà Vàng Ban Phúc2Không Khóa
Rương Dây Chuyền Gang Thép1Không Khóa
Thuốc x10 EXP-Thường3Không Khóa
Thuốc x10 EXP-Cao3Không Khóa
Thuốc x10 EXP-Siêu3Không Khóa
Tinh Lân20Không Khóa
Khắc Kim10Không Khóa
Rương Ngọc Kháng Nguyên Tố Lv31Không Khóa
 • Thời gian trao thưởng: 10h00 ngày 06/08/2018 - 23h59 ngày 07/08/2018.
 • Thời gian ghi nhận hỗ trợ: 10h00 ngày 08/08/2018 đến 23h59 ngày 09/08/2018.
 • Thời gian tiến hành hỗ trợ: 10h00 đến 23h59 ngày 10/08/2018.
 • Sau thời gian trên các yêu cầu gửi về sẽ không hỗ trợ nữa.

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.