Tin tức

Nạp chung - Nhận thưởng HOT (15.05)

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

-= NẠP CHUNG NHẬN THƯỞNG HOT=-

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

-= Các vật phẩm cao cấp có thể nhận được thông qua sự kiện =-

Thời gian:

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 15/05/2018.
  • Kết thúc23:59 ngày 15/05/2018.

Cách tham gia:

  • Trong thời gian hoạt động diễn ra:
    • Nạp 300 gem sẽ nhận được phần thưởng: Quà Vé Lớn, Thuốc EXP Cầu Phúc Linh Sủng, Ánh Trăng, Quà Quả-Cao, Thuốc x8 EXP-Thường.
    • Đồng thời, khi các mốc nạp đủ số lượng người quy định (30, 60 và 90 người) thì sẽ nhận được thêm các phần thưởng HOT!!

Phần thưởng:

Phần Thưởng
Nạp 300 gem sẽ nhận được Quà Vé Lớn x1
Thuốc EXP Cầu Phúc Linh Sủng x10
Ánh Trăng x1
Quà Quả-Cao x1
Thuốc x8 EXP-Thường x1
Số người nạp đạt mốcPhần Thưởng
15 ngườiTinh phách hiếm x5
Đá Tinh Luyện Thần Khí x5
Rượu Quả Rừng x1
30 ngườiĐồng Đen x1
Viên Thú Cưỡi-Trung x3
Đá Hồi Sinh x2
Rượu Gạo Viên Ngon x1
45 ngườiTinh Lân x1
Viên Thú Cưỡi-Cao-Thường x1
Đấu Hồn x60
Rượu Bọt Táo x1

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.