Tin tức

Nạp chung - Nhận thưởng HOT (10.09)

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

-= NẠP CHUNG NHẬN THƯỞNG HOT =-

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Thời gian:

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 10/09/2018.
  • Kết thúc23:59 ngày 10/09/2018.

Cách tham gia:

  • Trong thời gian hoạt động diễn ra:
    • Nạp 300 Gem sẽ nhận được phần thưởng: Quà Vé Lớn, Thuốc EXP Cầu Phúc Linh Sủng, Ánh Trăng, Quà Quả-Cao, Thuốc x8 EXP-Thường.
Phần Thưởng
Nạp 300 gem sẽ nhận được Quà Vé Lớn x1
Thuốc EXP Cầu Phúc Linh Sủng x10
Ánh Trăng x1
Quà Quả-Cao x1
Thuốc x8 EXP-Thường x1

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam
    • Đồng thời, khi các mốc nạp đủ số lượng người quy định sẽ nhận được thêm các phần thưởng HOT!!
Số người nạp đạt mốcPhần Thưởng
15 ngườiTinh phách hiếm x5
Đá Tinh Luyện Thần Khí x5
Rượu Quả Rừng x1
30 ngườiĐồng Đen x1
Viên Thú Cưỡi-Trung x3
Đá Hồi Sinh x2
Rượu Gạo Viên Ngon x1
45 ngườiTinh Lân x1
Viên Thú Cưỡi-Cao-Thường x1
Đấu Hồn x60
Rượu Bọt Táo x1

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.