Tin tức

Hồ Ước Nguyện (05.11)

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

Thời Gian

  • Hoạt động diễn ra từ 0h00 đến 23h59 ngày 05.11.2018

Phần Thưởng

Mô Tả

  • Trong thời gian hoạt động, tiến hành hoàn thành các yêu cầu được giao để nhận Xu Ước Nguyện.
  • Khi Xu Ước Nguyện đạt mốc yêu cầu có thể nhận thưởng (mốc quà: Lam, Vàng, Lục, Tím)
    (Lưu ý: chỉ có thể nhận 1 trong 2 phần thưởng ở mỗi mốc quà.)
  • Khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ và nhận hết phần thưởng ở 1 tầng, có thể tăng cấp sang tầng mới. Khi sang tầng mới sẽ tạo mới nhiệm vụ và phần thưởng. Tiếp tục hoàn thành yêu cầu để tích lũy nhận thưởng
    (Lưu ý: khi chưa nhận hết quà ở 1 tầng sẽ không thể tăng cấp lên tầng tiếp theo.)

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.