Tin tức

12/05 - Nạp Tích Lũy 30,000 Gem Nhận Thưởng

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

Cách Tham Gia:

  • Từ 00:00 đến 23:59 ngày 12/05/2018, nạp tích lũy:
   • Đạt 5,000 Gem được nhận gói thưởng tương ứng (chỉ nhận 1 lần).
   • Đạt 30,000 Gem được nhận gói thưởng tương ứng (không giới hạn).
   • Đạt 60,000 Gem được nhận gói thưởng tương ứng (chỉ nhận 3 lần).
   • Đạt 120,000 Gem được nhận gói thưởng tương ứng (chỉ nhận 1 lần).
  • Ví dụ:
   • Đạt mức 30,000 Gem = tổng 2 gói phần thưởng = nhận 2 mã CODE (1 code gói 5000 Gem và 1 code gói 30,000 Gem).
   • Đạt mức 90,000 Gem = tổng 5 gói phần thưởng = nhận 5 mã code (1 code gói 5000 Gem, 3 code gói 30,000 Gem và 1 code gói 60,000 Gem).
   • Đạt mức 120,000 Gem = tổng 8 gói phần thưởng = nhận 8 mã code (1 code gói 5000 Gem, 4 code gói 30,000 Gem, 2 code gói 60,000 Gem và 1 code gói 120,000 Gem).
   • Đạt mức 150,000 Gem = tổng 9 gói phần thưởng = nhận 9 mã code (1 code gói 5000 Gem, 5 code gói 30,000 Gem, 2 code gói 60,000 Gem và 1 code gói 120,000 Gem).
   • Đạt mức 180,000 Gem = tổng 11 gói phần thưởng = nhận 11 mã code (1 code gói 5000 Gem, 6 code gói 30,000 Gem, 3 code gói 60,000 Gem và 1 code gói 120,000 Gem).
Gói Mức Nạp Tích Lũy 5,000 Gem
Gói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
Nhẫn Biến Hình Golden Budge Dragon1Khóa
Đấu Hồn2000Khóa
Bùa Chú-Sơ50Khóa
Thuốc x8 EXP (Thường)10Khóa
Thuốc x8 EXP (Cao)10Khóa
Thuốc x8 EXP (Siêu)10Khóa
Khắc Kim5Khóa
Rương Ngọc Kháng Nguyên Tố lv22Khóa
Kính Thứ Nguyên200Khóa
Bùa Dị Thứ200Khóa
Vé Rừng Tiên Tông200Khóa
Vé Thủ Vệ Thủy Tinh200Khóa

---Phần Thưởng Nạp Tích Lũy 5,000 Gem (nhận một lần duy nhất)---

Gói Mức Nạp Tích Lũy 30,000 Gem
Gói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
Nhẫn Biến Hình Golden Giant1Không Khóa
Đấu Hồn5000Không Khóa
Ngọc Life Lv62Không Khóa
Không thể giao dịch
Ngọc Phòng Thủ Lv62Không Khóa
Không thể giao dịch
Ngọc Tấn Công Lv62Không Khóa
Không thể giao dịch
Mảnh Ma Thuật Chinh Phục5Không Khóa
Đá Tinh Trâm4Không Khóa
Rương Ngọc Kháng Nguyên Tố Lv32Không Khóa
Ấn Thánh Quang5Không Khóa

---Phần Thưởng Nạp Tích Lũy 30,000 Gem (không giới hạn số lần nhận) ---

Gói Mức Nạp Tích Lũy 60,000 Gem
Gói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
Nhẫn Biến Hình Niên Thú Bảo Bảo1Không Khóa
Hợp Kim Vàng4Không Khóa
Quà Nguyên Liệu Ngẫu Nhiên Cánh Lv71Không Khóa
Ấn Chân Ngôn5Không Khóa
Ngọc Life Lv72Không Khóa
Không thể giao dịch
Ngọc Phòng Thủ Lv72Không Khóa
Không thể giao dịch
Ngọc Tấn Công Lv72Không Khóa
Không thể giao dịch
Rương Ngọc Kháng Nguyên Tố Lv42Không Khóa
Quà Thuốc x10 EXP5Không Khóa

---Phần Thưởng Nạp Tích Lũy 60,000 Gem (nhận ba lần duy nhất)---

Gói Mức Nạp Tích Lũy 120,000 Gem
Gói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
Yêu Hồ Mê Hoặc
(nguyên liệu đột phá thú cưỡi bậc 16)

1Không Khóa
Rương Như Ý Nguyên Liệu Cánh Lv71Không Khóa
Ngọc Tấn Công Lv82Không Khóa
Không thể giao dịch
Ngọc Phòng Thủ Lv82Không Khóa
Không thể giao dịch
Ngọc Life Lv82Không Khóa
Không thể giao dịch
Ấn Phong Linh
(nguyên liệu tăng sức bùa chú ma bậc 4)
2Không Khóa
Tinh Vẫn +17
(hạn dùng: 23 giờ - tính từ lúc nhận Item)
2Không Khóa
Không Thể Bán
Ngọc Tinh Chế +17
(hạn dùng: 23 giờ - tính từ lúc nhận Item)
2Không Khóa
Không Thể Bán
Rương Ngọc Kháng Nguyên Tố Lv52Không Khóa

---Phần Thưởng Nạp Tích Lũy 120,000 Gem (nhận một lần duy nhất)---

 • Thời gian tổng kết trao thưởng CODE: Từ 0h00 ngày 13/05/2018 đến 23h59 ngày 14/05/2018.
 • Thời gian ghi nhận hỗ trợ: Từ 8h00 ngày 15/05/2018 đến 23h59 ngày 16/05/2018.
 • Thời gian tiến hành hỗ trợ: Từ 8h00 ngày 17/05/2018 đến 23h59 ngày 18/05/2018.
 • Sau thời gian trên các yêu cầu gửi về sẽ không hỗ trợ nữa.

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.