Tin tức

10/02 - Nạp Tích Lũy 30,000 Gem Nhận Thưởng

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

Cách Tham Gia:

  • Từ 00:00 đến 23:59 Ngày 10/02/2018
  • Trong ngày 10/02/2018, nạp tích luỹ đủ 5,000 Gem sẽ được nhận túi quà tương ứng (chỉ nhận được duy nhất 1 lần).
  • Trong ngày 10/02/2018, nạp tích luỹ đủ 30,000 Gem sẽ được nhận túi quà tương ứng (không giới hạn số lần nhận).
  • Trong ngày 10/02/2018, nạp tích luỹ đủ 60,000 Gem sẽ được nhận túi quà tương ứng (chỉ nhận được duy nhất 1 lần).
  • Trong ngày 10/02/2018, nạp tích luỹ đủ 120,000 Gem sẽ được nhận túi quà tương ứng (chỉ nhận được duy nhất 1 lần).
  • VD:
   • Nạp 30,000 Gem = 2 gói phần thưởng. (1 gói mức 5000 Gem và 1 gói mức 30000 Gem)

   • Nạp 90,000 Gem = 5 gói phần thưởng. (1 gói mức 5000 Gem, 3 gói mức 30000 Gem và 1 gói mức 60000 Gem)
   • Nạp 150,000 Gem = 8 gói phần thưởng. (1 gói mức 5000 Gem, 5 gói mức 30000 Gem, 1 gói mức 60000 Gem và 1 gói mức 120,000 Gem)

Gói Mức Nạp Tích Lũy 5,000 Gem
Mức NạpGói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
5,000 GemTrứng Linh Sủng-Tím1Khóa
Đấu Hồn1000Khóa
Nhẫn Biến Hình Người Tuyết
(hạn dùng: 2 ngày)
1Khóa
Thuốc EXP Cầu Phúc Linh Sủng100Khóa
Thuốc x8 EXP-Thường5Khóa
Thuốc x8 EXP-Cao5Khóa
Thuốc x8 EXP (Siêu)5Khóa
Bản Đồ Thất Lạc50Khóa
Kính Thứ Nguyên50Khóa
Bùa Dị Thứ50Khóa
Vé Rừng Tiên Tông40Khóa
Vé Thủ Vệ Thủy Tinh40Khóa

---Phần Thưởng Nạp Tích Lũy 5,000 Gem (nhận một lần duy nhất)---

Gói Mức Nạp Tích Lũy 30,000 Gem
Mức NạpGói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
30,000 GemNhẫn Biến Hình Budge Dragon
(hạn dùng: 7 ngày)
1Không Khóa
Đấu Hồn5000Không Khóa
Ngọc Life Lv51Không Khóa
Không thể giao dịch
Ngọc Phòng Thủ Lv51Không Khóa
Không thể giao dịch
Ngọc Tấn Công Lv51Không Khóa
Không thể giao dịch
Hợp Kim Vàng1Không Khóa
Đá Tinh Trâm2Không Khóa
Ấn Chân Ngôn1Không Khóa
Bùa Ghép Ngọc Lv6
(ghép ra ngọc không thể giao dịch)
3Không Khóa

---Phần Thưởng Nạp Tích Lũy 30,000 Gem (không giới hạn số lần nhận) ---

Gói Mức Nạp Tích Lũy 60,000 Gem
Mức NạpGói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
60,000 GemNhẫn Biến Hình Niên Thú Bảo Bảo
(hạn dùng: 15 ngày)
1Không Khóa
Rương Ngọc Tấn Công Nguyên Tố Lv4
(khi mở nhận được ngọc tấn công chủng tộc tương ứng Lv4 - không khóa/không thể giao dịch)
1Không Khóa
Không thể hủy
Không thể bán
Không thể giao dịch
Thuốc Biến Dị-Đỉnh1Không Khóa
Đá Luyện Hóa2Không Khóa
Ngọc Life Lv61Không Khóa
Không thể giao dịch
Ngọc Phòng Thủ Lv61Không Khóa
Không thể giao dịch
Ngọc Tấn Công Lv61Không Khóa
Không thể giao dịch
Quà Thuốc x10 EXP5Không Khóa

---Phần Thưởng Nạp Tích Lũy 60,000 Gem (nhận một lần duy nhất)---

Gói Mức Nạp Tích Lũy 120,000 Gem
Mức NạpGói QuàPhần ThưởngSố LượngTrạng Thái
120,000 GemNhẫn Biến Hình Golden Giant
(hạn dùng: 20 ngày)
1Không Khóa
Rương Ngọc Tấn Công Nguyên Tố Lv4
(khi mở nhận được ngọc tấn công chủng tộc tương ứng Lv4 - không khóa/không thể giao dịch)
2Không Khóa
Không thể hủy/bán/giao dịch
Thuốc Biến Dị-Đỉnh2Không Khóa
Đá Luyện Hóa2Không Khóa
Ngọc Life Lv61Không Khóa
Không thể giao dịch
Ngọc Phòng Thủ Lv61Không Khóa
Không thể giao dịch
Ngọc Tấn Công Lv61Không Khóa
Không thể giao dịch
Quà Thuốc x10 EXP5Không Khóa

---Phần Thưởng Nạp Tích Lũy 120,000 Gem (nhận một lần duy nhất)---

 • Kết quả sẽ được tổng kết và trao qua thư cá nhân trong game từ 0h00 đến 23h59 ngày 12/02/2018.
 • Ghi nhận hỗ trợ: Từ 8h00 đến 23h59 ngày 13/02/2018.
 • Tiến hành hỗ trợ: Từ 8h00 ngày 14/02/2018 đến 23h59 ngày 15/02/2018.
 • Sau thời gian trên các yêu cầu gửi về sẽ không hỗ trợ nữa.

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.