Server mới

Tích Luỹ Tiêu Phí (07.10)

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

-= TÍCH LUỸ TIÊU PHÍ (07.10) =-

Thời gian:

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 07/10/2017
  • Kết thúc: 23:59 ngày 07/10/2017

Cách Tham Gia:

  • Trong thời gian hoạt động, cá nhân Mutizen tiêu phí tích luỹ đạt mốc yêu cầu có thể nhận thưởng:
      • Mốc tiêu phí: 188/688/1688/2988/5588/9888/15888

Tích Luỹ Tiêu Phí Toàn Máy Chủ:

  • Trong thời gian hoạt động, toàn máy chủ tiêu phí tích luỹ đạt yêu cầu có thể nhận thưởng:

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.