Sự kiện

Quà đăng nhập

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

Thời gian:

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 23/06/2017
  • Kết thúc: 23:59 ngày 25/06/2017

Điều kiện nhận:

  • Trong thời gian hoạt động, mỗi nhân vật chỉ được nhận quà 1 lần duy nhất.

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.