Sự kiện

Kho Tàng Binh

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

-- KHO TÀNG BINH --

-- Giao diện Kho Tàng Binh-Hoàn Hảo --

-- Giao diện Kho Tàng Binh-Arch Angels --

Điều Kiện Mở

 • Nhân vật đạt cấp [Chuyển Sinh] Master Lv.300 có thể mở.

Hướng Dẫn Sử Dụng

 • Sử dụng Vũ Khí-Hoàn Hảo hoặc Vũ Khí-Arch Angels để bỏ vào Kho Tàng Binh.
Vũ Khí Hoàn Hảo

 • Áp dụng: Vũ Khí Hoàn Hảo (2 dòng/3 dòng thuộc tính)
 • Yêu cầu vũ khí:
  • Vũ khí Bậc 11 đến Bậc 18 có thể bỏ vào Kho Tàng Binh.
  • Vũ Khí ĐANG khảm Ngọc/Tụ Hồn sẽ KHÔNG THỂ bỏ vào Kho Tàng Binh.
 • Đặc biệt lưu ý:
   • Cấp cường hóa/tăng thêm (Life) không ảnh hưởng đến thuộc tính cộng thêm của vũ khí khi bỏ vào Kho Tàng Binh.
   • Khi số vũ khí bỏ vào Kho đạt yêu cầu: sẽ được nhận hiệu ứng/thuộc tính cộng thêm (2/3/4/5/6 món – tối đa 6 món).

   • Chỉ áp dụng cho vũ khí, các loại trang bị/trang sức, không thể dùng cho Kho Tàng Binh.
   • Có thể dùng Vũ Khí của toàn bộ 6 chủng tộc để bỏ vào Kho Tàng Binh. (không nhất thiết phải dùng 1 chủng tộc cụ thể).
   • Ví dụ: Cùng lúc có thể bỏ vào vũ khí của 6 chủng tộc: Dark Knight + Dark Wizard + Elf + Magic + Dark Lord + Rage Fighter.

 • Mở khóa ô vũ khí:
   • Cần 1 item "Chìa Huyền Thoại" (thông qua hoạt động trong game có thể nhận) để mở thêm ô cho Kho Tàng Binh.

   • Tối đa có thể mở thêm 5 ô vũ khí.

 • Tăng cấp Kho Tàng Binh-Hoàn Hảo:
   • Tốn item "Gỗ Trinh Nam" (thông qua diệt quái Lục Địa Kỳ Tích Lv.550 trở lên hoặc hoạt động trong game để nhận) để có thể tăng cấp Kho Tàng Binh.

   • Cấp Kho Tàng Binh càng cao, thuộc tính cộng thêm càng nhiều.

  ---So sánh chỉ số thuộc tính cộng thêm của cấp Kho Tàng Binh-Hoàn Hảo---

Vũ Khí Arch Angels

 • Áp dụng: Vũ Khí Arch Angels bậc 9 trở lên.
 • Yêu cầu vũ khí:
  • Vũ khí Arch Angel Bậc 9 đến Bậc 19 có thể bỏ vào Kho Tàng Binh.
  • Vũ Khí Arch Angel ĐANG khảm Ngọc/Tụ Hồn sẽ KHÔNG THỂ bỏ vào Kho Tàng Binh.
 • Đặc biệt lưu ý:
   • Cấp cường hóa/tăng thêm (Life) không ảnh hưởng đến thuộc tính cộng thêm của vũ khí khi bỏ vào Kho Tàng Binh.
   • Khi số vũ khí bỏ vào Kho đạt yêu cầu: sẽ được nhận hiệu ứng/thuộc tính cộng thêm (2/3/4/5/6 món – tối đa 6 món).

   • Chỉ áp dụng cho Vũ Khí Arch Angels, các loại vũ khí hoàn hảo/trang bị/trang sức => không thể dùng cho Kho Tàng Binh.
   • Có thể dùng Vũ Khí Arch Angel của toàn bộ 6 chủng tộc để bỏ vào Kho Tàng Binh. (không nhất thiết phải dùng 1 chủng tộc cụ thể).
   • Ví dụ: Cùng lúc có thể bỏ vào vũ khí của 6 chủng tộc: Dark Knight + Dark Wizard + Elf + Magic + Dark Lord + Rage Fighter.

 • Mở khóa ô vũ khí:
   • Cần 1 item "Chìa Arch Angel" (thông qua hoạt động trong game có thể nhận) để mở thêm ô cho Kho Tàng Binh.

   • Tối đa có thể mở thêm 5 ô vũ khí.

 • Tăng cấp Kho Tàng Binh-Arch Angels:
   • Tốn item "Đá Thiên Ngoại" (thông qua hoạt động trong game để nhận) để có thể tăng cấp Kho Tàng Binh.

   • Cấp Kho Tàng Binh càng cao, thuộc tính cộng thêm càng nhiều.

  ---So sánh chỉ số thuộc tính cộng thêm của cấp Kho Tàng Binh-Arch Angel---

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.