Sự kiện

Bùa Chú Ma

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

-- BÙA CHÚ MA --

-- Giao diện Bùa Chú Ma --

Điều Kiện Mở

 • Nhân vật đạt cấp [Chuyển Sinh] Master Lv.250 trở lên có thể mở (CS1).

Cách Tăng Cấp

  • Sử dụng Bùa Chú-Sơ/Trung/Cao để tăng cấp cho Bùa Chú Ma.

  • Mỗi bậc sẽ gồm 12 cấp (12 Level), tăng đủ cấp sẽ tăng bậc.
  • Mỗi lần tăng cấp/tăng bậc thành công sẽ cộng thêm thuộc tính và lực chiến cho nhân vật.
  • Mỗi lần tăng bậc thành công, sẽ tăng hiệu quả của kỹ năng "Thuật Mật Năng" (khi đánh quái/săn boss – sẽ thi triển bùa chú tấn công, 20 giây/lần)

  • Lưu ý: dựa vào cấp/bậc Bùa Chú Ma mà số lượng Bùa Chú tấn công sẽ thay đổi.

Kỹ Năng Bùa Chú Ma

  • Mở 2 Kỹ năng "Sách Nắm Giữ Devil""Sách Ma Linh Giác Ngộ" (các kỹ năng tiếp theo sẽ cập nhật sau).

  • Sử dụng item "Sách Nắm Giữ Devil""Sách Ma Linh Giác Ngộ" để học kỹ năng bổ trợ cho Bùa Chú Ma (nhận thông qua hoạt động của game).

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.