Sự kiện

Phụ Ma Trang Bị Thất Lạc Arch Angels

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

-- PHỤ MA TRANG BỊ THẤT LẠC ARCH ANGELS --

Điều Kiện

 • Mutizen đã kích hoạt tính năng Trang Bị Thất Lạc Arch Angels.

Cách Phụ Ma

 • Thông qua các hoạt động Quân Đoàn (hoạt động Quân Đoàn sẽ cập nhật sau) hoặc thông qua BOSS VIP 8 có xác suất nhận được, Mutizen sẽ được nhận các loại Bụi Ma (Sơ/Trung/Cao) hoặc thông qua ghép Bụi Ma (từ thấp đến cao: Sơ => Trung => Cao).
 • Khi sử dụng Bụi Ma này sẽ có thể Phụ Ma Trang bị Arch Angels (tương tự tính năng trang bị bộ của nhân vật).
 • Có 5 nhóm bộ khác nhau, mỗi nhóm bộ hỗ trợ 1 loại thuộc tính khác nhau và độ mạnh sẽ theo cấp độ (Hiếm < Hoàn Hảo < Sử Thi), bao gồm:
Arch Angels – Phán Quyết
 • Sát thương + xx% - với xx là tỉ lệ tuỳ theo số trang bị đã được kích hoạt cùng 1 nhóm.

Arch Angels – Giận Dữ
 • Sát thương Thiên Sứ Kích + xx% - với xx là tỉ lệ tuỳ theo số trang bị đã được kích hoạt cùng 1 nhóm.

Arch Angels – Kiên Cường
 • Sát thương – xx% - sát thương phải chịu giảm - với xx là tỉ lệ tuỳ theo số trang bị đã được kích hoạt cùng 1 nhóm.

Arch Angels – Thủ Hộ
 • Sát thương kỹ năng phải chịu – xx% - với xx là tỉ lệ tuỳ theo số trang bị đã được kích hoạt cùng 1 nhóm.

• Arch Angels – Trả Thù
 • Sát thương kỹ năng + xx% - với xx là tỉ lệ tuỳ theo số trang bị đã được kích hoạt cùng 1 nhóm.

Trang Bị Thất Lạc Arch Angels đã Phụ Ma

  Lưu ý:
 • Thuộc tính thêm sau khi Phụ Ma là ngẫu nhiên (chỉ số sẽ nằm trong khung chỉ số có sẵn của phẩm Phụ Ma tương ứng).
 • Vd: Cùng 1 loại Phụ Ma Sử Thi – Phán Quyết nhưng thuộc tính thêm sẽ có sự khác biệt khi phụ ma.

---Hình ảnh minh hoạ---

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.