Sự kiện

Tế Đàn Thiên Khí

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

-- Hệ Thống Thời Tiết – Tế Đàn Thiên Khí --

Nội Dung

  • Thêm hệ thống Tế Đàn Thiên Khí
  • Điều kiện: Nhân vật đạt Master Lv.90 trở lên
  • Kích hoạt kỹ năng tấn công và bổ trợ mới tương ứng mỗi class nhân vật:

Cách tăng kỹ năng Thiên Thần

  • Bước 1: Tăng Tế Đàn Thiên Khí lên bậc 4 để mở Phó bản khiêu chiến BOSS Thời tiết tương ứng theo ngày.

  • Bước 2: Khiêu chiến BOSS, dùng Gem để khiêu chiến BOSS. Khiêu chiến BOSS thành công sẽ được nhận Ngọc/Sách kỹ năng tương ứng với loại thời tiết của ngày hôm đó.

---Ngọc/Sách Thiên Thần Xuất Hiện---

---Ngọc/Sách Thiên Thần Xuất Hiện---

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.