Sự kiện

Vượt Đỉnh Cao

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

-- VƯỢT ĐỈNH CAO--

Mở Cấp [Đỉnh Cao] Lv.1 đến Lv.100

(Sau [Chuyển Sinh 2] Master Lv.500)

--- Giao diện nhiệm vụ Vượt Đỉnh Cao ---

Vượt Đỉnh Cao

 • Sau khi kết thúc phó bản phong ấn cấp – Hang Bóng Tối, Các Mutizen đạt cấp [Chuyển Sinh 2] Master Lv.500 trở lên có thể mở nhiệm vụ Vượt Đỉnh Cao.
 • Có 2 cách hoàn thành Vượt Đỉnh Cao:
   • Cách 1: Kích hoạt và thực hiện nhiệm vụ - diệt quái thu thập đủ 3 vật phẩm. Sau đó nộp vật phẩm để nhận thưởng. Khi nộp đủ 3 loại vật phẩm, sẽ được thăng cấp [Đỉnh Cao] Lv.1

 • Cách 2: Dùng 15,000 Gem tiến hành Xong Nhanh để hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, sẽ được nhận vật phẩm quà ngọc và thăng cấp [Đỉnh Cao] Lv.1

  ---Quà Xong Nhanh – Quà Ngọc Lớn---

  ---Sau khi thăng cấp [Đỉnh Cao] Lv1---

Sau Thăng Cấp Đỉnh Cao

 • Sau khi thăng cấp [Đỉnh Cao], các Mutizen có thể:

   • 1/. Mở thêm 1 ống điểm kinh nghiệm – EXP Đỉnh Cao diệt quái có thể nhận 2 loại EXP: EXP Thường (vàng - dùng để tăng cấp tính năng Chúc Phúc EXP) và EXP Đỉnh Cao (xanh lam - dùng để tăng cấp Đỉnh Cao).
   • 2/. Lục Địa Kỳ Tích: Mở bản đồ cấp độ [Đỉnh Cao] – Raklion dành cho cấp [Đỉnh Cao] Lv.1-100.   • 3/. Mở hệ thống điểm thuộc tính nguyên tố theo class nhân vật:   • 4/. Kích hoạt hiệu năng của các kỹ năng master cấp cao (các kỹ năng master có phụ thuộc vào thuộc tính nguyên tố của từng class):

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.