Sự kiện

Hang Bóng Tối

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

-- HANG BÓNG TỐI --

--- Giao diện tính năng Hang Bóng Tối ---

Điều Kiện Mở

  • Khi máy chủ có 1 nhân vật đạt cấp Chuyển Sỉnh 2 – Master Lv.500, sẽ kích hoạt Phó Bản Đơn Hang Bóng Tối – kéo dài 10 ngày.

Điều Kiện Tham Gia

  • Các nhân vật đạt cấp Chuyển Sinh 2 – Master Lv.500 trở lên có thể tham gia.

Thời Gian Tham Gia

  • Thời gian tham gia kéo dài 10 ngày, tính từ ngày máy chủ có nhân vật đạt cấp Chuyển Sinh 2 – Master Lv.500 đầu tiên.

Phần Thưởng

  • Trang bị Sử Thi Bậc 17.

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.