Sự kiện

Ghép Cánh Lv.7

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

-- GHÉP CÁNH LV.7 --

Điều Kiện

  • Cánh cường hoá +14, Tăng thêm (Life) Lv9 trở lên, có thể dùng để ghép cánh Lv.7
  • Mutizen đạt cấp Master Lv200 trở lên có thể trang bị.

Nguyên Liệu

  • Đá Huy Ảnh x1 + Đá Tịch Dạ x1 + Đá Trạm Không x1 + Đá Phát Sáng x1 + Lông Vũ Xanh x1.

Lưu Ý

  • Sau khi ghép cánh Lv.7 thành công, hệ thống sẽ xoá cấp cường hoá và tăng thêm.
  • Tỷ lệ ghép cánh Lv.7 thành công là 100%.
  • Cánh Lv7 chắc chắn có dòng thuộc tính Mức Tăng Nguyên Tố, Thiên Mệnh và Tỉ lệ thánh kích +3% (kế thừa từ cánh Lv6).
  • Xác Suất Bạo Kích và Xác Suất Xuyên Kích sẽ có xác suất nhận được nhất định (tương tự ghép các cánh Lv.1/2/3/4/5/6).

Cánh Lv.7

---Sử Thi Cánh Bích Diễm – Dark Wizard---

---Sử Thi Cánh Tế Nhật – Dark Knight---

---Sử Thi Cánh Già Lam – Fairy Elf---

---Sử Thi Cánh Huyết Ảnh – Magic Gladiator---

---Sử Thi Áo Thánh Vương – Dark Lord---

---Sử Thi Cánh Phong Thần – Rage Fighter---

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.