Sự kiện

Bộ Trang Bị Sử Thi Bậc 18

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

-- CẬP NHẬT - BỘ TRANG BỊ SỬ THI BẬC 18 --

Class Dark Knight

Class Dark Wizard

Class Fairy Elf

Class Magic Gladiator

Class Rage Fighter
  • Sau khi kết thúc phó bản, hệ thống sẽ mở:
    • Mở rộng giới hạn cấp [Đỉnh Cao] Lv.101 đến [Đỉnh Cao] Lv.102.
    • Mở thêm bản đồ cấp [Đỉnh Cao] Lv.101 – Vực Sương Mù.
    • Mở thêm BOSS luyện cấp mới – Lord Parr.

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.