Sự kiện

Cập Nhật Tính Năng Mới

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

-- LINH SỦNG - CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI --

Luyện Hóa Linh Sủng

  • Cập nhật thêm vật phẩm “Đá Luyện Hoá” – hỗ trợ luyện hoá linh sủng – chức năng tương tự dùng Linh Sủng khác để luyện hoá.

Kỹ Năng Linh Sủng

  • Mở hệ thống kỹ năng Linh Sủng.

  • Cách nhận: Thông qua các hoạt động, sự kiện trong game để nhận.
  • Mặc định Linh Sủng sẽ chưa mở ô kỹ năng, phải dùng Gem để mở (600 Gem/lần) – tối đa mở 10 ô kỹ năng

  • Chọn nút Học Kỹ Năng để tiến hành chọn kỹ năng cần học cho Linh Sủng.

 • Nếu số ô kỹ năng ít hơn số kỹ năng muốn học, Mutizen có thể chọn cách Quên (Học kỹ năng mới và xoá kỹ năng cũ) hay Mở rộng ô kỹ năng.
 • Kỹ năng linh sủng muốn sử dụng phải cho Linh Sủng ở trạng thái Bị Chiến. Nếu chọn Đình Chiến, sẽ không thể dùng.

Dung Hợp Kỹ Năng

 • khi dung hợp kỹ năng Linh Sủng, Linh Sủng Chính sẽ được nhận 1 kỹ năng ngẫu nhiên từ Linh Sủng Phụ.
 • Nếu cấp kỹ năng của Linh Sủng Phụ có cao hơn Linh Sủng Chính => hệ thống ưu tiên lưu lại kỹ năng cấp cao hơn.
 • Nếu cấp kỹ năng của Linh Sủng phụ thấp hơn Linh Sủng Chính => hệ thống sẽ không giữ lại kỹ năng của Linh Sủng Phụ, không tăng cấp kỹ năng Linh Sủng Chính
 • Sau khi dung hợp, Linh Sủng Phụ đã dùng để dung hợp sẽ bị mất đi.

Kế Thừa Kỹ Năng

 • Khi kế thừa kỹ năng Linh Sủng, Linh Sủng Chính sẽ kế thừa toàn bộ kỹ năng của Linh Sủng Phụ.
 • Nếu trước khi kế thừa, Linh Sủng Chính đã có kỹ năng => sau khi kế thừa những kỹ năng đó sẽ bị thay thế theo kỹ năng của Linh Sủng Phụ.
 • Sau khi kế thừa, toàn bộ kỹ năng và ô kỹ năng của Linh Sủng Phụ sẽ bị khoá và trở về trạng thái mặc định – chưa học kỹ năng.

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.