Sự kiện

Đua TOP Dark Lord

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

-= ĐUA TOP DARK LORD NHẬN THƯỞNG HOT =-

Phần thưởng:

  • Trang bị, vũ khí 3 dòng + may mắn + thuộc tính thêm của Dark Lord.
  • Cùng nhiều vật phẩm giá trị khác.

Thời gian:

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 07/11/2016.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 13/11/2016.

Lưu ý

  • Điều kiện để được lên bảng xếp hạng và nhận thưởng TOP Thú Cưỡi là: Thú cưỡi đạt bậc 4 level 1 trở lên.
  • Điều kiện để được lên bảng xếp hạng và nhận thưởng Khiêu Chiến Tinh Anh là: Đánh bại BOSS tinh anh Ice Queen.
  • Điều kiện để được lên bảng xếp hạng và nhận thưởng Vui Cường Hóa là: Cường hóa trang bị hoàn hảo đạt lv42 trở lên.
  • Điều kiện để được lên bảng xếp hạng và nhận thưởng BCH Đồ Nguyên Tốlà: Lực chiến trang bị nguyên tố đạt 10.000 trở lên.
  • Điều kiện để được lên bảng xếp hạng và nhận thưởng TOP Level: đạt level 300 trở lên.
  • Điều kiện để được lên bảng xếp hạng và nhận thưởng TOP Lực MU (Kẻ Hủy Diệt) là: Lực MU đạt 55.000 trở lên.

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.