Sự kiện

Chủng tộc Dark Lord

Bảng kỹ năng của Dark Lord

Dark Lord vs Magic Gladiator

Master Skill của Dark Lord

Cận cảnh kỹ năng KHỦNG của Dark Lord

5 phút trải nghiệm Dark Lord

Ngọc Nguyên Tố 3 thuộc tính