Cẩm Nang

Hỗn Nguyên Lâu

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

-= HỖN NGUYÊN LÂU =-

Phần thưởng:

  • Kinh nghiệm (nhiều).
  • Zen (nhiều)

Cách tham gia:

  • Đạt level 130 sẽ tham gia được.
  • Hỗn Nguyên Lâu mở vào 15:00 và 21:00.
  • Các Mutizen sẽ PK với nhau hoặc với NPC dưới ngoại hình đặc trưng của chủng tộc.
  • Sẽ giành được nhiều điểm hơn từ PK, thu nhập, đánh NPC, BOSS.

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây

Chúc các Mutizen có được thời gian vui vẻ với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.